Biologische hoogtepunten

Biologische hoogtepunten die wij algemeen op onze tochten tegenkomen

In de winter, lente, zomer, herfst en groeien en bloeien iedere maand en seizoen bepaalde soorten. Groei en bloei zijn niet beperkt tot alleen lente en zomer.
Ook in de winter zijn er hoogtepunten in de plantkunde; dat geldt o.a. voor
vogels zoals de blijvende aanwezigheid van de zeldzame blauwe kiekendief, terwijl de bruine en de zeer zeldzame grauwe kiekendief in de winter wegtrekken om in het zuiden te overwinteren.

De blauwe kiekendief voelt zich thuis in de 'kraaiheide-biotoop', ofwel de kraaiheidewereld.
Waarom komt de blauwe kiekendief op Terschelling bijna net zo algemeen voor als de bruine kiekendief in Nederland?
Terschelling is het enige waddeneiland met grote kraaiheidevelden. Vlieland en Schiermonnikoog hebben ook veel kraaiheide maar hebben een veel kleinere oppervlakte met landvegetatie. Kraaiheide en de plantengemeen- schappen in de kraaiheide zoals kruipwilg, eikvaren, vele veenmosssen en korstmossen, vormen de eerdergenoemde kraaiheide-biotoop.

Deze vegetatie is kenmerkend voor Scandinavië, maar ook voor Terschelling, dat immers op de uiterste noordrand van Nederland ligt.
Doordat Terschelling door de eeuwen heen tot nu aan toe voor het grootste gedeelte onbewoond is, is deze natuur hier het beste bewaard gebleven.